De Nederlandse man moet niet alleen zijn superioriteitsgevoel op het gebied van gender onder de loep nemen, maar ook eens over de grens kijken.