Privacyverklaring

Ruby Sanders, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

www.rubysanders.nl verzamelt persoonsgegevens van jouzelf, zoals de gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, per e-mail of telefoon. Ik verwerk deze doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je bijvoorbeeld het contactformulier invult.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voornaam;
 • eventueel achternaam;
 • e-mailadres;
 • je website;
 • eventueel je telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • apparaattype;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website (denk aan browsertype en -taal, verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en andere gegevens).

Waarom bewaar ik persoonsgegevens?

De website www.rubysanders.nl bewaart jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • Zodra je het contactformulier invult, zal jouw naam, e-mailadres, eventueel website, je IP-adres en de inhoud van het bericht voor mij zichtbaar worden. Ik bewaar deze gegevens tot jij je bericht verwijdert of ik dat doe.
 • Bij het sturen van een e-mail zal ik jouw e-mailadres, naam en de inhoud van de e-mail bekijken.
 • Ik gebruik het statistiekprogramma Google Analytics om jouw gedrag op de website te analyseren om de website te kunnen verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren. De trackinggegevens via Google Analytics blijven 14 maanden bewaard.
 • Om facturen te maken verwerk ik je naam, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, BTW-nummer en KvK-nummer. Deze gegevens heb ik nodig om betalingen te verwerken. Voor de belastingdienst moeten deze gegevens 5 jaar bewaard blijven. Daarna zal ik deze verwijderen.

Jouw gegevens gebruik ik niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven staan. Zo zullen jouw gegevens niet worden doorgegeven voor commerciële doeleinden en/of goede doelen. Op mijn website worden behalve deze gegevens geen speciale persoonlijke gegevens verzameld. 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.rubysanders.nl bewaart jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@rubysanders.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Rechten

Wil je weten wat ik van jou bewaar, dan kun je mij een e-mail sturen met een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens. Mochten daar onjuistheden in staan, dan kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Je kan mij ook verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden. Om er zeker van te zijn dat dit van jouzelf komt, stuur je mij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Beveiliging

Bescherming van persoonlijke gegevens vind ik heel belangrijk en daarom neem ik de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van problemen, neem dan contact met mij op via info@rubysanders.nl.

Ik beveilig jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Gebruik van software ter beveiliging van jouw privacy, zoals een virusscanner en een firewall
 • Mijn computer en telefoon zijn beschermd met wachtwoorden
 • Jouw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit heet TLS (voordien SSL). Als je in de adresbalk kijkt, dan zie je ‘https’ staan en een hangslotje.
 • Ik ben de enige persoon die deze website beheert, niemand anders kan hieraan komen.

Cookies

Op deze website gebruik ik functionele, analytische en tracking cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik hebben een puur technische functionaliteit. Dat zorgt ervoor dat de website goed functioneert en jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Via Google Analytics plaatst de website cookies die jouw surfgedrag registreren. Als je deze website een eerste keer bezoekt, dan word je geïnformeerd over de cookies en word je de vraag gesteld om toestemming te verlenen voor het plaatsen hiervan. Je kan je hiervoor afmelden door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerder opgeslagen informatie kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Social media-knoppen

Op de website vind je social media-knoppen die het ons beiden gemakkelijk maken om een website te volgen of stukken te delen via social media. De meeste social media werken met cookies, maar dit is hun eigen beleidsvoering. Hierop kan ik helaas geen invloed uitoefenen. Lees zeker de privacyverklaringen van de betreffende socialmediakanalen om te weten hoe zij met jouw informatie omgaan.

Klacht indienen

Ga je niet akkoord met de manier waarop ik jouw gegevens bescherm? Dan kun je mij een mail sturen en kijken we of we het samen op kunnen lossen. Komen wij er niet uit, dan kun je contact zoeken met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Heb je verdere vragen over mijn privacy- of cookiebeleid, het inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je mij gaf via deze website, of verzoeken om oude informatie te wissen? Stuur dan een mailtje naar info@rubysanders.nl.